Ćwiczenia przeciwpożarowe

W piątek, 7 września, w Centrum przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe. Dotyczyły one ewakuacji personelu i pacjentów w sytuacji zagrożenia pożarem. Takie ćwiczenia przeprowadza się w placówce co roku, a plan ewakuacji opracowuje inspektor do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. O ćwiczeniach powiadomieni zostali zarówno pracownicy jak i pacjenci oraz uczniowie szkoły. Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Tego typu akcje przeprowadza się dla podniesienia bezpieczeństwa w obiekcie.