Dobre relacje z pacjentami

W piątek, 18 maja, odbyło się w Centrum kolejne szkolenie. Tym razem adresowano je do pielęgniarek i opiekunek medycznych. Zajęcia prowadziła firma zewnętrzna a temat szkolenia brzmiał "Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, jako klucz do budowania dobrej relacji z pacjentem". Program obejmował cztery moduły tematyczne. Pierwszy dotyczył różnych stylów komunikacji, między innymi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, typologii pacjenta wg. Hartmana itp. Drugi moduł zwracał uwagę na potrzeby pacjenta. Mówiono więc o aktywnym słuchaniu chorego, o pytaniach otwartych w komunikacji z pacjentem, o inteligencji emocjonalnej. W ramach trzeciego modułu dyskutowano o asertywności w kontakcie z trudnym pacjentem. Czym ona jest i jakie są narzędzia i techniki asertywności. Przeprowadzono też trening asertywności. Ostatni moduł poświęcony był wzmocnieniu relacji z pacjentem, a więc budowaniu autorytetu w oczach pacjentów oraz polepszaniu standardu ich obsługi.