ISO 9001:2015

W dniach 26-27.10.2017 r. miała miejsce recertyfikacja ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzona przez firmę IMQ. Podczas dwudniowego audytu pozytywnie oceniono wszystkie obszary działalności i przyznano certyfikat w następujących zakresach:

- rehabilitacji ogólnoustrojowej,

- rehabilitacji neurologicznej,

- rehabilitacji pulmonologicznej,

- rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym,

- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych,

- rehabilitacji w warunkach dziennych,

- świadczenie usług medycznych w zakresie oddziału opiekuńczo-leczniczego.