Nowy kierownik oddziału

Od 1 kwietnia kierownikiem oddziału rehabilitacji w centrum jest lekarz Tomasz Wątor. Pan doktor pracuje w Górznie już od 8 lat. Wcześniej był zatrudniony w przychodni w Miejskiej Górce. Zawsze interesował się sportem, i co z tym pośrednio się wiąże rehabilitacją. Przez ostatnie kilka lat właśnie w tej dziedzinie podnosił kwalifikacje. Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach, stażach na innych oddziałach. 20 marca zdał egzamin i uzyskał specjalizację z rehabilitacji medycznej. Dyrekcja Centrum oraz współpracownicy złożyli Tomaszowi Wątorowi gratulacje. A pan doktor zapewnił, że przejmuje dobrze funkcjonujący oddział. Dalej liczyć się w nim będzie oddanie pacjentom, wysoka empatia i rodzinna atmosfera. W miarę możliwości zamierza też zabiegać o coraz nowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny.