Odwiedziny chorych

Ze względów epidemiologicznych oraz utrudnienia w planowej realizację zajęć uprzejmie prosimy o ograniczenie odwiedzin pacjentów do regulaminowych godzin miedzy 17:00 a 18:00 przez osoby zdrowe bez cech infekcji.