Potrzebne ćwiczenia

Ratownicy medyczni naszej placówki przeprowadzili ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo - oddechowej. W zajęciach brali udział pracownicy Centrum, którzy podnoszą swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Takie ćwiczenia odbywają się co roku i uczą ratowania osób poszkodowanych. Państwowa Straż Pożarna z Leszna użyczyła ratownikom fantoma i sprzętu do ćwiczenia. Za pomoc dziękujemy.