Potrzebne szkolenia

W kwietniu w naszym Centrum odbyły się dwa szkolenia. Pierwsze dotyczyło ochrony danych osobowych, w szczególności danych medycznych dotyczących pacjentów. Prowadziła je firma Wektor Wiedzy. Program szkolenia między innymi obejmował informacje o danych osobowych w służbie zdrowia, legalności ich przetwarzania, postępowaniu z danymi medycznymi i obowiązkami administratorów danych, a także o niezbędnej dokumentacji związanej z danymi osobowymi. Przekazano też niezbędną wiedzę o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych.
Drugie szkolenie skierowane było do lekarzy i pielęgniarek. Nosiło tytuł "Leczenie ran i odleżyn". Omawiano więc zagadnienia związane z odleżynami, ranami nowotworowymi, przewlekłymi ranami kończyn dolnych. Dyskutowano na temat metod leczenia ran. Poniżej zdjęcia z szkolenia lekarzy i pielęgniarek.