Recytowali wiersze

"Jesień wokół nas" - pod takim hasłem obywał się w szkole konkurs recytatorski. Piętnastu uczniów prezentowało wybrane wiersze i dodatkowo przygotowało ilustracje do recytowanego utworu. Impreza odbyła sie 14 grudnia, ale uczniowie przygotowywali się do nich przez kilkanaście dni. Celem bowiem tej przyjaznej rywalizacji było zainteresowanie dzieci poezją oraz rozwijanie ich aktorskich i plastycznych zdolności. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wyróżnieni dodatkowe upominki. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Ewelina Prałat, Wojciech Kielich, Michał Prałat, Kinga Jeniec, Gabriel Gawroński, Adrian Lichy i Patryk Juszczak.