Leczymy nie chorobę, lecz chorego człowieka i otaczamy go taką opieką, jaką sami chcielibyśmy być otoczeni.

Aktualności

Życzenia

dla pacjentów i ich rodzin

13 grudnia 2018

Nowy sprzęt - Egzoszkielet

W grudniu zakupiony został przenośny egzoszkielet – bioniczne urządzenie przeznaczone do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, w szczególności po częściowym lub całkowitym porażeniu.

13 grudnia 2018

Potrzebne szkolenie

W Centrum Rehabilitacji odbyły się szkolenia dla pracowników dotyczące zasad organizacji i postępowania w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych lub aktów terroryzmu.

13 grudnia 2018

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrektor SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Apel 11 listopada

O Święcie Niepodległości nie zapomniano w szpitalu w Górznie. Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół wspólnie odśpiewali polski hymn. Uroczystość zorganizowano w przed dzień święta, 9 listopada.

11 listopada 2018

Ćwiczenia przeciwpożarowe

W piątek, 7 września, w Centrum przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe. Dotyczyły one ewakuacji personelu i pacjentów w sytuacji zagrożenia pożarem.

12 września 2018