Chroniąc dane osobowe

W poniedziałek, 25 września w Centrum odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników. Tym razem dotyczyło bezpieczeństwa danych osobowych. Omówiono przepisy prawa w zakresie ochrony tych danych. Pracownicy poznali definicje podstawowych pojęć, prawa osób które dane dotyczą oraz zasad i warunków przetwarzania danych osobowych.