Nowe rotory

Na początku listopada Centrum zakupiło siedem nowych rotorów dla pacjentów. Korzystać z nich mogą zarówno dorośli jak i starsze dzieci, w tym również pacjenci na wózkach. Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych zakupiono dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rotory to rowery ze wspomaganiem, posiadające zastępcze sprzężenie zwrotne. Pacjent może na ekranie obserwować pracę swoich rąk lub nóg i korygować siłę ćwiczeń. Na bieżąco śledzi wyniki i postępy tego typu zabiegów. Z rotorów korzystają niemal wszyscy pacjenci i jak zapewniają bardzo te ćwiczenia lubią.
Rotory, którymi Centrum dysponowało dotychczas przeniesiono do sal gimnastycznych oraz do niektórych sal pacjentów. Łącznie jest ich teraz 14.