Nowy sprzęt - Egzoszkielet

W grudniu zakupiony został przenośny egzoszkielet – bioniczne urządzenie przeznaczone do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, w szczególności po częściowym lub całkowitym porażeniu. Praca urządzenia polega na wspomaganiu ruchów pacjenta podczas siadania i wstawania, a także chodzenia. Umożliwia ono reedukację prawidłowego wzorca chodu, który do tej pory był dla nich niemożliwy. Sprzęt dedykowany jest głównie pacjentom z urazem rdzenia kręgowego, po przebytym udarze lub przy stwardnieniu rozsianym. Aktualnie trwają szkolenia personelu z obsługi egzoszkieletu, aby zapewnić pacjentom wysoki komfort użytkowania sprzętu, a także wsparcie i profesjonalną pomoc merytoryczną.

Dodatkowe informację znajdą Państwo w zakładce Pobyt komercyjny - Egzoszkielet.