Ukończony kurs - metoda NDT-Bobath

Fizjoterapeuta Patrycja Stępień ukończyła 400-godzinny kurs metodą NDT-BOBATH, który odbywał się w placówce REHAMAX w Pruszkowie. Po zakończeniu kursu otrzymała certyfikat poświadczający zdobyte kwalifikacje. Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmowały sposoby leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi schorzeniami wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej. Gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów terapeutycznych!